USLOVI VAŽENJA GARANCIJE

Svi dušeci su proizvedeni ručno, sa puno pažnje posvećene na detalje i kvalitet, kao takvi napravljeni da traju dugo za miran san!

Kupovina kvalitetnog dušeka je investicija u pravom smislu te reči i zato je važno da budete sigurni da će Vaš novi dušek obavljati funkciju dug vremenski period.

Dužina garancije koju daju prodavci i proizvođači, kao i njeni detalji – uslovi važenja i obim pokrivenosti uslovljeni su i kvalitetom samog dušeka. Dušeci za krevet od vrhunskih materijala napravljeni su sa idejom da Vam pruže udobnost i zdrav neprekidan san tokom noći, ali i da ostanu na vrhuncu svojih performansi tokom višegodišnje upotrebe. Zbog toga njihovom kupovinom dobijate garanciju od 3 do 5 godina na nepromenjenost svojstva jezgra sa atestom od strane Šumarskog fakulteta – tokom celokupnog vremena korišćenja.

Garancija je jedna od najvažnijih stavki prilikom kupovine skupljih stvari poput dušeka – čak 91% kupaca navodi postojanje garancije kao važan faktor pri donošenju odluke o kupovini. Zato je važno da dušek koji kupujete ne samo dolazi sa garancijom, već i znati šta ta garancija podrazumeva.

Svaka garancija na kupljeni dušek dolazi sa unapred definisanim uslovima važenja koji su u najvećem broju slučajeva određeni načinom upotrebe i održavanja, a za validnost garancije očekuje se pridržavanje ovih preporuka od strane kupca.

Štaviše, garancije dušeka su i formulisane tako da kupcima jasno naglašavaju važenje garancije samo u slučaju da je proizvod korišćen u skladu sa datim preporukama. Shodno tome, garancija dušeka neće važiti ukoliko proizvođač/prodavac ustanovi da je njime rukovano, tj. da je korišćen na nepravilan i neodgovarajući način. To uključuje i poštovanje preporučene težine osoba koje spavaju na dušeku i redovno i pravilno održavanje u smislu preporuka za povremeno okretanje i čišćenje dušeka. Zato u uslovima poput preopterećenosti dušeka, njegovog držanja u vlažnoj prostoriji, pojave fleka od buđi i drugih fizičkih i funkcionalnih oštećenja prouzrokovanih od strane kupca, garancija neće
važiti.

Takođe još jednom treba imati u vidu da se garancija odnosi na jezgro gde je garantni rok 5 godina,
osim za model Žima i Eko San sa garantnim rokom od 3 godine. Požutelost površinskog materijala dušeka koja dolazi vremenom nije u vezi sa svojstvima samog jezgra, pa nije osnov za reklamaciju.


Garancijom dušeka pokrivene su moguće greške, tj. manjkavosti u materijalu jezgra, pa ona isključuje i smanjenje tvrdoće dušeka za 15% koja se ne smatra farbričkom greškom, već normalnom pojavom do koje dolazi prilikom upotrebe.

Kako biste bili sigurni u sve faktore garancije, kao i one koji utiču na njeno važenje, obratite se svom prodavcu. Stručno osoblje Beogradiška Tima spremno je da Vam ponudi sve neophodne informacije za donošenje prave odluke.